Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych Edukacji Innowacyjnej

NIEPUBLICZNE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH EDUKACJI INNOWACYJNEJ

ul. Rewolucji 1905r. nr 52
90-213 Łódź
+48 (42) 63 15 920
lout@ipt.pl

https://plastyk.sei.edu.pl/

oferta edukacyjna