Szkolny program Kreatywności

Szkolny Program Kreatywności w szkołach ponadgimnazjalnych

„Kreatywni na co dzień”

I. Przedmioty nauczania:

 1. Podstawy kreatywności (klasa 1)
 • poszerzanie wyobraźni
 • tworzenie pomysłów, idei
 • tworzenie rozwiązań
 1. Kreatywny rozwój podmiotu (rozwój samego siebie – klasa 2 )
 • pogłębiony trening twórczości
 • uczeń jako samodzielny twórczy podmiot
 1. Świadomość wartości – klasa 3
 • człowiek a wartość
 • postrzeganie wartości
 • wartości dawniej i dziś
 • identyfikacja własnego systemu wartości

Zajęcia w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

 

II. Bloki warsztatowe – 1x w miesiącu, 3-4 godzin –wszystkie klasy

 1. Komunikacja
 • rozpoznawanie emocji
 • wyrażanie emocji
 1. Tworzenie pozytywnego obrazu samego siebie
 2. Autoprezentacja
 3. Asertywność
 4. Kreatywność międzypokoleniowa
 5. Kompetencje społeczne
 6. Organizacja pracy zespołu

 

III. Generowanie projektów

Treści

 • podejmowanie wyzwań
 • odnajdowanie się w nowych sytuacjach
 • szukanie realnych rozwiązań problemów: naukowych/fizycznych

Realizacja

 • w formie osobnych, cyklicznych bloków
 • stosowanie metody projektu w trakcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących przez wszystkich nauczycieli

 

IV. Kreatywna realizacja podstawy programowej

1.Prowadzenie zajęć ogólnokształcących z zastosowaniem metod kreatywnych

 • warsztaty
 • przekraczamy ławkowe bariery
 • akcja wyloguj się
 • debaty
 • Zielony Talerzyk SIĘ
 • nastrojowe lekcje
 • drama
 • lekcja – aplikacja
 • żywe lekcje
 • odwrócenie lekcji
 • zamiana ról uczeń jako nauczyciel

2.Spotkania i warsztaty interdyscyplinarne w ciągu roku szkolnego

 • PP – z pracownikami ZUS-u i Urzędu Statystycznego
 • WOS – sądy/ policja
 • Historia – świadkowie historii/ IPN/ Muzea
 • Biologia- pielęgniarka
 • Język polski/ WOK- Teatr
 • EBD- pogotowie/ straż pożarna

 

V. Erasmus

 • aktywny udział w licznych projektach międzynarodowych
 • wykorzystanie metod warsztatów i projektów w realizacji współpracy
 • szerzenie kreatywności na forum międzynarodowym

 

VI. Współpraca z uczelniami wyższymi , PPP, Poradnia Revas, UKW, UTP, AHE

 • kierowanie z poradni uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • wykłady/ zajęcia prowadzone na uczelni
 • zajęcia prowadzone przez dydaktyków z wyższych uczelni
 • warsztaty prowadzone w ramach projektu

 

VII. Nauczyciele realizują szkolny program kreatywności

Dyrekcja, nauczyciele, psycholodzy, terapeuci szkół ponadpodstawowych SEI to ludzie z pasją, otwarci, pozytywnie zakręceni.
Stopniowo wszyscy przechodzą trening kreatywności i uzyskują stopień trenera.
Dodatkowo wielu nauczycieli to praktycy, którzy posiadają własne firmy i odnoszą sukcesy zawodowe.

 • Przedmioty informatyczne- własna firma AKS-SMS, REDSECO, SLOT
 • Działalność gospodarcza-producent i reżyser filmowy Entertain Studio
 • Języki obce- właściciel szkoły językowej, native speaker
 • Dydaktycy z wyższych uczelni