Techniki Graficzne – spec. Projektowanie graficzne

ZAPISZ SIĘ

Projektowanie graficzne to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Techniki graficzne. Należy do dziedziny grafiki reklamowej i wydawniczej oraz reklamy wizualnej. Wpływa na kształtowanie przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa. Uzyskana w tym zakresie wiedza ma charakter kluczowy i interdyscyplinarny, koreluje z wieloma przedmiotami w kształceniu plastycznym. Absolwent po zakończeniu edukacji z projektowania graficznego jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie lub kontynuacji nauki na poziomie akademickim.

Złóż papiery u nas w sekretariacie:

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych

Edukacji Innowacyjnej w Łodzi

ul. Rewolucji 1905r. nr 52
90-213 Łódź
+48 (42) 63 15 920
lout@ipt.pl

Zadaj pytanie


Techniki Graficzne – spec. Projektowanie graficzne

ZAPISZ SIĘ ON-LINE!