Misia Przedszkola

Nasze Przedszkole i Szkoła Podstawowa to ludzie, miejsce, a przede wszystkim metoda – antidotum na współczesne problemy.

Wprowadzamy innowacyjny sposób myślenia oparty na:

  • odrzuceniu tradycyjnego modelu nauczania narzuconemu przez obecny system edukacji
  • przełamywanie własnych barier, by móc stawać się samodzielnym podmiotem

To my wyznaczamy nowe trendy oparte na KREATYWNOŚCI !

Poza zajęciami ogólnokształcącymi , prowadzonymi metodą projektową i metodą warsztatową skupiamy się na rozwoju podmiotowym dziecka, szanując jego :

  • osobowość
  • pochodzenie
  • kompetencje

Wykorzystujemy nowe elementy oparte na :

  • kształtowaniu osobowości
  • pobudzaniu kreatywności od rozwiązywania realnych problemów
  • trening nad podmiotowym rozwojem dziecka

Nasi trenerzy to ludzie z pasją i misją , których celem jest wydobycie potencjału osobowego dziecka.

Osiągamy to dzięki zajęciom takim jak :

  • podstawy kreatywności
  • rozwój umiejętności społecznych, odkrywanie samego siebie,

które prowadzone są metodami warsztatową i projektową. Przestrzeń ,w której pracujemy dostosowana jest do specyfiki zajęć, co wpływa na wzrost efektywności pracy dzieci.