Misja

Szkoły Edukacji Innowacyjnej dostrzegają zmiany zachodzące we współczesnym świecie. Podczas gdy inni dostosowują się do nich, my idziemy krok dalej. Nasza misją jest prowadzenie takiego modelu edukacji, który radykalnie zmieni obecnie obowiązujący, skostniały, nieefektywny, tradycyjny system i pozwoli na wydobycie z ucznia potencjału osobowościowego i zapewni jego twórczy rozwój. Stosowane przez nas metody projektu i warsztatu pobudzają kreatywność i rozwijają kompetencję podmiotowe i interpersonalne.

Traktujemy ucznia jako samodzielny twórczy podmiot, który dzięki naszemu wsparciu uzyskuje kompetencje, które pozwolą mu w trakcie edukacji i w przyszłości rozwijać samego siebie oraz rozwijać realne problemy i odnieść sukces zawodowy.

To nas wyróżnia!

 

Realizacje misji

 • kształcenie kadry trenerskiej – trener kreatywności
 • zajęcia z podstaw kreatywności – twórcze rozwiązywanie problemów
 • wykorzystanie na zajęciach ogólnokształcących metod warsztatu i projektu
 • organizacja tematycznych warsztatów dla uczniów
 • udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
 • projektowa współpraca na szczeblu międzynarodowym
 • bloki warsztatowe o tematyce:
  • trening umiejętności społecznych – tworzenie pozytywnego obszaru własnego siebie
  • kreatywność międzypokoleniowe
  • rozpoznawanie emocji
  • radzenie z emocjami
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy.