Navigation

Technik Żywienia i usług gastronomicznych

Wróć do poprzedniej strony
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Informujemy, że Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby ich przetwarzania) jest Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź (e-mail: iod@sei.edu.pl). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Może zainteresuje cię również

Technik fotografii i multimediów

O ZAWODZIE Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. KOMPETENCJE organizowanie planu zdjęciowego; rejestrowanie, kopiowanie i obróbki obrazu; wykonywanie prac graficznych przeznaczonych do wydruku; przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych;...
0.00  Wybierz opcje

Technik Programista

KOMPETENCJE tworzenia i administracji stronami WWW; tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; programowania aplikacji internetowych; tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;...
0.00  Wybierz opcje

Technik Logistyk

KOMPETENCJE planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzanie zapasami, organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzanie gospodarką odpadami, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i...
0.00  Wybierz opcje

Technik logistyk

KOMPETENCJE Planujesz i organizujesz pracę związaną z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw. Zarządzasz zapasami i organizujesz pracę związaną z gospodarką magazynową. Zarządzasz gospodarką odpadami. Rozplanowujesz i organizujesz pracę związaną z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych...
0.00  Wybierz opcje

Technik organizacji reklamy

KOMPETENCJE Organizujesz oraz prowadzisz sprzedaż produktów i usług reklamowych. Organizujesz oraz prowadzisz kampanie reklamowe. Projektujesz oraz wykonujesz materiały reklamowe. PRACA Agencje reklamowe Działy marketingu Biura ogłoszeń i działy promocji Studia graficzne i studia produkcyjne ZAROBKI...
0.00  Wybierz opcje

Technik informatyk

KOMPETENCJE Administrujesz sieciowym systemem operacyjnym (Windows, Linux, Fedora, Ubuntu). Tworzysz aplikacje internetowe, tworzenie stron internetowych (języki: HTML5, CSS, Joomla, PHP). Zajmujesz się programowaniem i administrujesz bazy danych oraz ich oprogramowanie. Posługujesz się gotowymi pakietami oprogramowania...
0.00  Wybierz opcje
Back to top
ZAPISZ SIĘ ON-LINE!