Navigation

Technik fotografii i multimediów

Wróć do poprzedniej strony
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Informujemy, że Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby ich przetwarzania) jest Instytut Postępowania Twórczego Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź (e-mail: iod@sei.edu.pl). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Może zainteresuje cię również

Technik organizacji reklamy

KOMPETENCJE Organizujesz oraz prowadzisz sprzedaż produktów i usług reklamowych. Organizujesz oraz prowadzisz kampanie reklamowe. Projektujesz oraz wykonujesz materiały reklamowe. PRACA Agencje reklamowe Działy marketingu Biura ogłoszeń i działy promocji Studia graficzne i studia produkcyjne ZAROBKI...
0.00  Wybierz opcje

Technik Programista

KOMPETENCJE tworzenia i administracji stronami WWW; tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych; programowania aplikacji internetowych; tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią; projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych; projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;...
0.00  Wybierz opcje

Technik informatyk

KOMPETENCJE Administrujesz sieciowym systemem operacyjnym (Windows, Linux, Fedora, Ubuntu). Tworzysz aplikacje internetowe, tworzenie stron internetowych (języki: HTML5, CSS, Joomla, PHP). Zajmujesz się programowaniem i administrujesz bazy danych oraz ich oprogramowanie. Posługujesz się gotowymi pakietami oprogramowania...
0.00  Wybierz opcje

Technik logistyk

KOMPETENCJE Planujesz i organizujesz pracę związaną z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw. Zarządzasz zapasami i organizujesz pracę związaną z gospodarką magazynową. Zarządzasz gospodarką odpadami. Rozplanowujesz i organizujesz pracę związaną z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych...
0.00  Wybierz opcje

Technik Żywienia i usług gastronomicznych

KOMPETENCJE przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów, stosowania receptur gastronomicznych, układania i oceny jadłospisów, organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych, stosowania technik nakrywania stołu, współpracy w zespole, obsługi specjalistycznych programów komputerowych, planowania i kalkulowania kosztów...
0.00  Wybierz opcje

Technik Logistyk

KOMPETENCJE planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw; zarządzanie zapasami, organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, zarządzanie gospodarką odpadami, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i...
0.00  Wybierz opcje
Back to top
ZAPISZ SIĘ ON-LINE!