OFERTA EDUKACYJNA

Terapeuta zajęciowy

ZAPISZ SIĘ
Zdobywane

Kompetencje

 • projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej;
 • wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej;
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne;
 • uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;
 • wykorzystywać ekspresję człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych;
 • motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej;
 • tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych;
Możliwości zawodowe

Praca

 • sanatoria
 • wiele szpitalnych oddziałów, w tym np.: dziecięcy, rehabilitacji, pulmonologii
 • domy pomocy społecznej
 • kluby seniora
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • hospicja
 • szkoły specjalne
 • poradnie rehabilitacyjne
 • przedszkola i szkoły integracyjne
 • zakłady opiekuńcze
Przewidywane wynagrodzenie

Zarobki

 2500 zł – 4500 zł

Ile to kosztuje?

Opłaty

 KIERUNEK BEZPŁATNY!

Okres nauki

Czas trwania

2 lata

Zadaj pytanie