OFERTA EDUKACYJNA

Technik Sterylizacji

ZAPISZ SIĘ

Kierunek Technik Sterylizacji to jeden z najważniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zawodów w dziedzinie medycyny. Osoby, które ukończą ten kierunek, zdobędą wiele cennych umiejętności, które mogą być wykorzystane w różnych dziedzinach pracy.

Zdobywane

Kompetencje

 • znajomość różnych metod i technik sterylizacji
 • umiejętność obsługi specjalistycznych urządzeń i sprzętu
 • zdolność do planowania i organizacji procesu sterylizacji w placówkach medycznych
 • znajomość zasad BHP i ochrony przed zakażeniem w placówkach medycznych
 • zdolność do przeprowadzania kontroli jakości procesu sterylizacji
 • znajomość przepisów dotyczących przechowywania, transportu i magazynowania narzędzi medycznych
Możliwości zawodowe

Praca

 • znajomość różnych metod i technik sterylizacji
 • umiejętność obsługi specjalistycznych urządzeń i sprzętu
 • zdolność do planowania i organizacji procesu sterylizacji w placówkach medycznych
 • znajomość zasad BHP i ochrony przed zakażeniem w placówkach medycznych
 • zdolność do przeprowadzania kontroli jakości procesu sterylizacji
 • znajomość przepisów dotyczących przechowywania, transportu i magazynowania narzędzi medycznych
Przewidywane wynagrodzenie

Zarobki

3000 zł – 5000 zł

Ile to kosztuje?

Czesne

kierunek bezpłatny

Okres nauki

Czas trwania

1 rok

Zadaj pytanie