OFERTA EDUKACYJNA

Technik Agrobiznesu

ZAPISZ SIĘ
Zdobywane

Kompetencje

  • organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą
  • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem
  • prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych
  • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie
  • projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie
Możliwości zawodowe

Praca

  • przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego
  • firmy handlowe
  • urzędy administracji samorządowej
Przewidywane wynagrodzenie

Zarobki

2800 zł – 6000 zł

Ile to kosztuje?

Czesne

Sieradz – 200 zł (wpisowe 80 zł)

Okres nauki

Czas trwania

5 lat

Zadaj pytanie