OFERTA EDUKACYJNA

Opiekun osoby starszej

ZAPISZ SIĘ
Zdobywane

Kompetencje

  • Rozpoznajesz możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
  • Dobierasz metody, techniki, narzędzia i formy realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.
  • Udzielasz wsparcia emocjonalnego i aktywizujesz osobę starszą do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
  • Nawiązujesz, podtrzymujesz i rozwijasz współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
Możliwości zawodowe

Praca

  • Domy pomocy społecznej
  • Hospicja
  • Placówki opieki paliatywnej
  • Domy, mieszkania podopiecznych
Przewidywane wynagrodzenie

Zarobki

2200 zł – 3500 zł

Ile to kosztuje?

Czesne

Opole – 50 zł 

Okres nauki

Czas trwania

2 lata

Zadaj pytanie


Opiekun osoby starszej

ZAPISZ SIĘ ON-LINE!