OFERTA EDUKACYJNA

Opiekun medyczny

ZAPISZ SIĘ
Zdobywane

Kompetencje

  • Rozpoznajesz i rozwiązujesz problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
  • Asystujesz pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
  • Konserwujesz, dezynfekujesz przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów.
  • Podejmujesz współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
Możliwości zawodowe

Praca

  • Domy podopiecznych
  • Domy pomocy społecznej
  • Hospicja
  • Placówki opieki paliatywnej
Przewidywane wynagrodzenie

Zarobki

2500 zł – 5600 zł

Ile to kosztuje?

Opłaty

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Okres nauki

Czas trwania

1 rok

Zadaj pytanie