KURS

Instruktor ds. terapii uzależnień

ZAPISZ SIĘ
Data

Najbliższy termin

09.09.2023r (sobota)

 

Ile to kosztuje?

Cena

299 zł miesięcznie

Tryb

Tryb nauczania

ON-LINE

Liczba godzin

Czas trwania

220 godz. on-line
+ 100 godz. praktyki
(10 miesięcy)

Lokalizacja

Miejsce kursu

Opole

O kursie

Dla kogo jest to kurs?

Kurs skierowany jest do osób, które posiadają już odpowiednie kwalifikacje i chcą uzupełnić swoją wiedzę – łącząc naukę z pracą. W naszym Centrum Szkoleniowym SEI  Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego w Opolu oferujemy kurs uzupełniający, który pozwoli Ci poszerzyć zdobytą wcześniej wiedzę i zapoznać się z najnowszymi danymi w dziedzinie uzależnień. Wiedza przekazana na kursie przyda się także osobom chcącym wspierać bliskich w przezwyciężaniu problemów oraz działać społecznie na rzecz profilaktyki uzależnień.

 

Kurs prowadzony w 3 językach do wyboru : j. polski, j. angielski, j. ukraiński.

Proponujemy staż. 

 

 

 

Program nauczania

  1. Nauczysz się pomagania – pod nadzorem specjalisty – w procesie diagnozowania sytuacji psychologicznej, zdrowotnej, wychowawczej oraz rodzinnej podopiecznego.
  2. Będziesz uczestniczył – przy udziale i pod nadzorem  terapeuty  psychologa –  w prowadzeniu terapii indywidulanej, rodzinnej lub grupowej.
  3. Poznasz zasady współpracy z rodziną osób uzależnionych.
  4. Nauczysz się prowadzenia dokumentacji związanej z doraźną opieka nad pacjentem..
  5. Propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

 

Zajęcia prowadzone w ramach kursu obejmują:

1.

Przedmiot

Ilość godzin

 

1.

Zarys psychologii ogólnej

20

2.

Wybrane problemy pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej

10

3.

Społeczne uwarunkowania i konsekwencje uzależnień

30

4.

Wybrane zagadnienia z zakresu uzależnień behawioralnych

30

5.

Typologia uzależnień od substancji  środków psychoaktywnych

20

6

Strategie terapeutyczne w terapii indywidualnej i grupowej.

40

7.

Metodyka pracy z osobami uzależnionymi

30

8.

Warsztat pracy terapeutycznej

40

 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje: 

  1. zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Będąc absolwentem kursu instruktora/asystenta możesz pracować w centrach terapeutycznych, poradniach, fundacjach , stowarzyszeniach, współpracując z psychologami. Można prowadzić prywatną praktykę w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, centrum konsultacji psychologicznych czy inne. Ważne jest by się nie tytułować PSYCHOLOG-TERAPEUTA, ponieważ psycholog i terapeuta to zawody medyczne i wymagają ukończenia 5 letnich studiów dziennych albo zaocznych w Polsce.
  2. dyplom Centrum Szkoleniowego SEI  Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego w Opolu

  

Zadaj pytanie


Instruktor ds. terapii uzależnień

ZAPISZ SIĘ ON-LINE!