KURS

Asystentka wsparcia w sytuacjach kryzysowych

ZAPISZ SIĘ
Data

Najbliższy termin

09.09.2023r (sobota)

 

Ile to kosztuje?

Cena

299 zł miesięcznie

Tryb

Tryb nauczania

ON-LINE

Liczba godzin

Czas trwania

220 godz. on-line
+ 100 godz. praktyki
(10 miesięcy)

Lokalizacja

Miejsce kursu

Opole

O kursie

Dla kogo jest to kurs?

Kurs skierowany jest do osób, które posiadają już odpowiednie kwalifikacje i chcą uzupełnić swoją wiedzę – łącząc naukę z pracą. W naszym Centrum Szkoleniowym SEI Niepublicznej Placówce Kształcenia Ustawicznego w Opolu oferujemy kurs uzupełniający, który pozwoli Ci poszerzyć zdobytą wcześniej wiedzę i zapoznać się z najnowszymi danymi w zakresie czynników wpływających na kryzys oraz aktywnych metod wychodzenia z kryzysu. Wiedza przekazana na kursie przyda się także osobom chcącym wspierać bliskich w przezwyciężaniu problemów oraz działać społecznie na rzecz minimalizowania skutków doświadczeń kryzysowych.

 

Kurs prowadzony w 3 językach do wyboru : j. polski, j. angielski, j. ukraiński.

Proponujemy staż. 

 

Program nauczania

  1. Nauczysz się organizowania pomocy instytucjonalnej osobom w potrzebie
  2. Nauczysz się metod skutecznego pomagania – pod nadzorem specjalisty – w procesie wychodzenia z sytuacji kryzysowej.
  3. Będziesz uczestniczył – przy udziale i pod nadzorem  terapeuty  psychologa –  w prowadzeniu terapii indywidulanej.
  4. Poznasz zasady ustalania strategii wychodzenia z kryzysu.

 

Zajęcia prowadzone w ramach kursu obejmują:

 

1.

Przedmiot

Ilość godzin

 

1.

Zarys psychologii ogólnej

10

2.

Źródła sytuacji kryzysowej

20

5.

Patologie społeczne i wiedza o dysfunkcjach społecznych rodziny.

40

6.

Postawy interwencji kryzysowej z elementami  profilaktyki

30

8.

Strategie terapeutyczne w terapii indywidualnej

30

9.

Metodyka pracy z osobami w kryzysie

50

10.

Warsztat wsparcia w sytuacji  kryzysowej

40

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje: 

  1. zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Będąc absolwentem kursu istruktora/asystenta możesz pracować w centrach terapeutycznych, poradniach, fundacjach , stowarzyszeniach, współpracując z psychologami. Można prowadzić prywatną praktykę w zakresie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, centrum konsultacji psychologicznych czy inne. Ważne jest by się nie tytułować PSYCHOLOG-TERAPEUTA, ponieważ psycholog i terapeuta to zawody medyczne i wymagają ukończenia 5 letnich studiów dziennych albo zaocznych w Polsce.
  2. dyplom Centrum Szkoleniowego SEI  Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego w Opolu

  

Zadaj pytanie


Asystentka wsparcia w sytuacjach kryzysowych

ZAPISZ SIĘ ON-LINE!