OFERTA EDUKACYJNA

Asystent osoby niepełnosprawnej

ZAPISZ SIĘ
Zdobywane

Kompetencje

  • Udzielasz pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.
  • Świadczysz opiekę osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych.
  • Wspierasz osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności.
  • Motywujesz osoby niepełnosprawne do aktywności społecznej i zawodowej.
Możliwości zawodowe

Praca

  • Domy podopiecznych
  • Sanatoria, zakłady opiekuńcze, zakłady pomocy społecznej
  • Szpitale
  • Internaty, akademiki
Przewidywane wynagrodzenie

Zarobki

2200 zł – 3800 zł

Ile to kosztuje?

Opłaty

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Okres nauki

Czas trwania

1 rok

Zadaj pytanie


Asystent osoby niepełnosprawnej

ZAPISZ SIĘ ON-LINE!