Navigation

Technik informatyk (2 letnie policealne dla dorosłych)

Wróć do poprzedniej strony
Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Może zainteresuje cię również

Technik administracji

O ZAWODZIE Technik administracji organizuje i gromadzi informację, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych. Organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi. Sporządza protokoły i sprawozdania...
0.00 zł Zapisz się

Technik usług pocztowych i finansowych

O ZAWODZIE Jest odpowiedzialny za przyjmowanie,  przewóz, doręczanie i wydawanie przesyłek pocztowych. Na tym kierunku nauczysz się prawidłowego przyjmowania i dokonywania wypłat, rozliczania przekazów pieniężnych i pocztowych oraz Pocztowych Zleceń Wypłat (PZW) a także zdobędziesz...
0.00 zł Zapisz się

Pracownik do spraw osobowych

O zawodzie: Pracownik do spraw osobowych wykonuje prace związane z obsługą kadrową pracowników. Pracownik do spraw osobowych jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Do jego głównych zadań należy prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, przygotowywanie umów...
0.00 zł Zapisz się

Florysta

O ZAWODZIE Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej...
0.00 zł Zapisz się

Technik eksploatacji portów i terminali

O ZAWODZIE Technik eksploatacji portów i terminali potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje...
0.00 zł Zapisz się

Asystent zarządu

O zawodzie: Asystent zarządu to osoba, która otrzymuje poważniejsze zadania niż sekretarka, jest to samodzielne stanowisko. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za wspomaganie Zarządu w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz sprawne funkcjonowanie biura Zarządu. Do...
0.00 zł Zapisz się

Technik BHP

O ZAWODZIE Technik BHP przygotowuje analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Popularyzuje na terenie zakładu zagadnienia bhp oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Przeprowadza kontrolę pod względem...
0.00 zł Zapisz się

Technik turystyki wiejskiej

O ZAWODZIE Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, budownictwo, kultura. Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych...
0.00 zł Zapisz się

Technik rachunkowości

O ZAWODZIE Technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i bardzo potrzebnym. Żadna firma nie może funkcjonować bez księgowości. Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w...
0.00 zł Zapisz się

Technik geodeta

O ZAWODZIE: Geodeta zajmuje się głównie pomiarami ziemi, jej wymiarami czy tworzeniem na ich podstawie map. Geodeci z matematyczną precyzją dokonują pomiarów fragmentów ziemi, badają zachodzące w jej bryłach zjawiska – na przykład ruchy tektoniczne.. W urzędzie geodeta wydaje niezbędne...
0.00 zł Zapisz się
Back to top
Na tej stronie używamy plików Cookies - Korzystając z tej strony oświadczasz, że zapoznałeś się, rozumiesz i akceptujesz naszą politykę prywatności.
Rozumiem i akceptuję
x