Gimnazjum dla Dorosłych

Nasze szkoły należą do grupy Szkół Edukacji Innowacyjnej, która kształci młodzież i dorosłych według autorskiej metody, zgodnej z Europejskimi Standardami Edukacji.

Szkoły Edukacji Innowacyjnej jako pierwsze na polskim rynku edukacyjnym wprowadziły do swojego systemu nauczania Europejskie Standardy Edukacyjne i w ten sposób realizują nowy model edukacji, charakteryzujący się następującymi elementami:

NOWE METODY

W naszych szkołach do prowadzenia zajęć wykorzystujemy metodę projektów i metodę warsztatową. W dotychczasowym modelu edukacji dominuje „zakuwanie” wiedzy, w nowym – nauka odbywa się poprzez samodzielne rozwiązywanie problematycznych zagadnień.

W toku trwania nauki w Gimnazjum dla Dorosłych odbywają się warsztaty rozwijające umiejętność komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów czy też negocjacji.

Kursanci uczestniczą w przedmiotach specjalnie dedykowanych rozwojowi postawy kreatywnej i przedsiębiorczej: działania twórcze i świadomość wartości oraz psychoedukacja twórczości. W ten sposób zdobywają umiejętności przełamywania schematów w myśleniu i działaniu, uczą się, jak w innowacyjny i niestandardowy sposób rozwiązywać problemy.

BAZA LOKALOWA

Nasze szkoły wyposażone są w nowoczesne sale lekcyjne, sale wykładowe, sale komputerowe i multimedialne. Otoczenie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

PROFESJONALNA KADRA

Kadrę tworzą doświadczeni, kreatywni, wiarygodni, w pełni zaangażowani w życie szkoły pedagodzy. Przygotowani są zarówno do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi, uzupełniającymi edukację.

Szkoły działają w systemie zaocznym. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Naszym słuchaczom wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i realizują program edukacyjny zgodny z MEN. Gimnazja dla Dorosłych przygotowują słuchaczy do zdania egzaminu gimnazjalnego.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Facebook